Zapraszamy do udziału w szkoleniach otwartych organizowanych w największych miastach w Polsce. Oferujemy najwyższej jakości szkolenia zamknięte w przystępnych cenach, dostosowane do potrzeb firmy i zespołu.

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

Z nami poznasz fundamenty kompetencji menedżerskich, niezbędnych do efektywnego zarządzania ludźmi i projektami.

Dowiedz się więcej

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Naucz się skutecznie sprzedawać: sprzedawaj więcej i częściej! Nasze treningi umiejętności sprzedażowych pomogą Ci rozwinąć karierę i Twój biznes!

Dowiedz się więcej

FIT-MED

Fit-Med jest unikalną ofertą szkoleń dla kadr branży medycznej i sportowej. Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne w profesjonalnym wspieraniu Pacjenta i jego rodziny.

dowiedz się wiecej

SZKOLENIA DLA OŚWIATY

Szkolenia dla kadr oświaty dotyczą zarówno zagadnień prawno-organizacyjnych, jak i tematów związanych z warsztatem pracy nauczyciela i wychowawcy.

dowiedz się wiecej

Formy szkoleń

Oferujemy szkolenia w formie otwartej, jak i zamkniętej – indywidualnie dostosowanej do potrzeb Klienta

SZKOLENIA OTWARTE

Udział w szkoleniach pozwoli Państwu zdobyć i utrwalić kluczowe umiejętności menadżera oraz rozwinąć swój osobisty potencjał z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu kompetencji menadżerskich, m.in.: kierowanie zespołem, zarządzanie przez cele, autoprezentacja i wystąpienie publiczne, emisja głosu, skuteczne negocjacje, od menadżera do lidera, efektywna komunikacja i asertywność w zarządzaniu, zarządzanie motywacją do pracy, zarządzanie stresem, budowanie zespołu. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, realizowane w miastach całej Polski.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Realizujemy szkolenia „na zamówienie” według indywidualnych potrzeb Państwa organizacji. W pierwszym etapie przeprowadzamy badanie potrzeb szkoleniowych. W kontekście uzyskanych danych przygotowujemy propozycję szkolenia dostosowaną do sytuacji w Państwa firmie. Warunki realizacji szkolenia, takie jak miejsce i termin szkolenia, są ustalane w porozumieniu z Państwem. W formie zamkniętej możemy zrealizować szkolenia z katalogu szkoleń otwartych lub zaprojektować unikalne szkolenie według określonych potrzeb.

Standard szkoleń

Przygotowując i realizując szkolenia, nasi trenerzy postępują zgodnie z kodeksem etycznym trenerów, według którego trener:

1.

Okazuje szacunek wobec poglądów, postaw, przekonań i wartości uczestników szkoleń oraz innych trenerów. Nie podejmuje się zadań, w których nie byłoby to możliwe.

2.

Zna swoje możliwości, podejmuje się zadań nie przekraczających jego wiedzy, siły, umiejętności, możliwości psychofizycznych.

3.

Posiada świadomość swego wpływu na grupę i wykorzystuje ten wpływ jedynie w celu tworzenia sytuacji edukacyjnych.

4.

Jest odpowiedzialny za własny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Regularnie sprawdza poziom swoich umiejętności oraz poziom prowadzonych przez siebie zajęć (np. stara się korzystać z konsultacji, superwizji, robi mini-ewaluację szkoleń).

5.

Dzieli się własnym dorobkiem trenerskim z innymi trenerami w sposób nie rodzący sprzeczności z jego poczuciem ochrony własnych praw autorskich.

6.

Respektuje prawa autorskie i pokrewne. Zawsze powołuje się na źródła wykorzystywanych materiałów i metod.

7.

Nie wykorzystuje uzyskanych w trakcie szkoleń informacji oraz nawiązanych relacji przeciwko uczestnikom i organizacjom.

8.

Nie wykorzystuje warsztatu dla propagandy politycznej czy okazji do sprzedaży lub marketingu produktów nie związanych bezpośrednio z programem szkolenia.

9.

Dba o swój autorytet – nie nadużywa alkoholu oraz innych substancji odurzających.

10.

Dba o to, aby relacje osobiste i służbowe pomiędzy nim a uczestnikami szkoleń nie pogarszały jakości szkoleń.

(Na podstawie zasad etycznych Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.)