Prowadzimy szkolenia na wybrany temat lub projektujemy szkolenie odpowiadające potrzebom danej firmy.

Udział w szkoleniach handlowych sprzyja budowaniu profesjonalnej postawy wobec zawodu sprzedawcy, rozwojowi i wzrostowi kompetencji sprzedażowych. Wszystkie szkolenia są prowadzone w formie warsztatowej, metodami aktywnymi: mini wykład, dyskusja, ćwiczenia w parach i małych grupach, ćwiczenia indywidualne, scenki.

Tematy szkoleń

Kliknij w wybraną nazwę szkolenia i poznaj szczegóły:

PSYCHOLOGIA KLIENTA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

Zakres tematyczny

 • Kategorie klientów i obsługa poszczególnych typów klienta
 • Budowanie autorytetu sprzedawcy
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta i umiejętne odpowiadanie na nie
 • Komunikacja z klientem – narzędzia ułatwiające kontakt
 • Dostosowanie technik sprzedaży do kategorii klienta
 • Nawiązywanie długotrwałej relacji z klientem
 • Kontrolowanie trudnych sytuacji w sprzedaży

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Poznanie psychologicznych uwarunkowań procesu sprzedaży
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania określonych kategorii klientów
 • Umiejętność dostosowania procesu sprzedaży do rodzaju klienta
 • Trening elementów komunikacji z klientem służących budowaniu relacji
 • Zwiększenie sprzedaży dzięki wiedzy i umiejętnościom związanym z obsługą klienta

INTENSYWNY TRENING SPRZEDAŻY

Zakres tematyczny

 • Wizja i strategia sprzedaży
 • System obsługi klienta
 • Zarządzanie wartością dla klienta oraz wartością klienta
 • Cechy idealnego sprzedawcy/doradcy klienta
 • Metody pozyskiwania nowych klientów
 • Proces sprzedaży
 • Prezentacja handlowa
 • Kreowanie wizerunku
 • Techniki autopromocji
 • Od zachęty do zakupu
 • Finalizowanie sprzedaży
 • Trudne sytuacje w sprzedaży
 • System obsługi klienta
 • Budowanie lojalności i wartości klienta
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta
 • Obsługa posprzedażowa klientów
 • Elementy negocjacji handlowych

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Umiejętność zaplanowania procesu sprzedaży
 • Zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej
 • Poznanie i przećwiczenie zasad robienia pozytywnego pierwszego wrażenia w sytuacji sprzedażowej
 • Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia korzystnej prezentacji handlowej
 • Zwiększenie pewności siebie w trudnych sytuacjach sprzedażowych oraz umiejętne radzenie sobie z trudnym klientem
 • Zwiększenie efektywności i jakości obsługi klienta
 • Rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnych i długofalowych relacji z klientami
 • Umiejętność zbudowania autorytetu handlowca
 • Poznanie i umiejętność zastosowania efektywnych strategii obsługi klientów
 • Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych

TRENING PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA

Zakres tematyczny

 • System obsługi klienta
 • Budowanie lojalności i wartości klienta
 • Relacje z klientem
 • Psychologia klienta – kategorie klientów
 • Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta
 • Obsługa posprzedażowa klienta
 • Budowanie autorytetu handlowca
 • Prezentacja handlowa
 • Finalizowanie sprzedaży
 • Techniki efektywnej komunikacji z klientem
 • Kierowanie rozmową z klientem
 • Budowanie profesjonalnego kontaktu – Savoir-vivre w bezpośrednich i telefonicznych kontaktach z klientami
 • Techniki zachęcania do współpracy
 • Obsługa klienta kluczowego
 • Obsługa trudnego klienta
 • Rozmowa telefoniczna z klientem
 • Informatyczne systemy zarządzania relacjami z klientem

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Zwiększenie efektywności i jakości obsługi klienta
 • Poznanie i przećwiczenie zasad robienia pozytywnego pierwszego wrażenia
 • Rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnych i długofalowych relacji z klientami
 • Zbudowanie autorytetu handlowca
 • Zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej
 • Umiejętność identyfikowania klienta kluczowego
 • Poznanie i umiejętność stosowania efektywnych strategii obsługi trudnych klientów
 • Zwiększenie efektywności podczas rozmów telefonicznych z klientem
 • Poznanie zasad mailowej komunikacji biznesowej
 • Nabycie wprawy w stosowaniu systemów CRM

TELEMARKETING I TELESPRZEDAŻ

Zakres tematyczny

 • Specyfika telemarketingu – zasady, możliwości i ograniczenia.
 • Nawiązanie kontaktu z klientem i znaczenie pierwszego wrażenia.
 • Odczytywanie profilu klienta i potrzeb klienta.
 • Strategie obsługi określonych typów klientów.
 • Sztuka komunikacji – kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania.
 • Skuteczna prezentacja usług przez telefon – umiejętne stosowanie odpowiedniej argumentacji
 • Telefoniczne negocjacje z klientem
 • Sytuacje trudne i pozytywne znaczenie obiekcji w kontakcie z klientem
 • Utrzymywanie pozytywnej relacji z klientami – budowanie zaufania i przywiązania.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

PROSPECTING – SZTUKA POSZUKIWANIA NOWYCH KLIENTÓW

Zakres tematyczny

 • Co to jest prospecting?
 • Rodzaje prospectingu
 • Narzędzia wykorzystywane w działaniach prospectingowych
 • Budowanie skutecznego procesu prospectingu
 • Profil idealnego klienta – od czego zacząć?
 • Analiza oferty
 • Określanie potencjalnych klientów
 • Wykorzystanie wiedzy o dotychczasowych klientach
 • Definiowanie Obszarów Największych Możliwości
 • Narzędzia przydatne w określaniu potencjalnych klientów

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Identyfikować nowe obszary do rozwoju działań sprzedażowych
 • Wybierać najskuteczniejsze metody prospectingowe
 • Wykorzystywać wiedzę o dotychczasowych klientach
 • Podniosą swoją skuteczność w poszukiwaniu i wybieraniu odpowiednich dróg dotarcia do
 • nowych klientów, co przełoży się na wyniki sprzedażowe.

SPRZEDAŻ W OPARCIU O RELACJĘ Z KLIENTEM – CLIENTING

Zakres tematyczny

 • Clienting – sztuka budowania indywidualnej więzi z klientami
 • Autoprezentacja zawodowa
 • Techniki skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Nawiązywanie pozytywnych relacji w biznesie
 • Stosowanie „ramy perswazyjnej” w kontaktach z klientami
 • Perswazja właściwa – dobór argumentacji do typu klienta i jego potrzeb
 • Umiejętności perswazyjne
 • Zasady i techniki negocjacji handlowych
 • Trudni klienci – zarządzanie napięciami i konfliktami
 • Neutralizowanie manipulacji sytuacyjnych

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Zaplanowanie odpowiedniej strategii współpracy z kluczowymi Klientami
 • Zdobycie wiedzy i narzędzi oceny jakości relacji z Klientem
 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
 • Spowodowanie wzrostu rentowności w relacjach z Klientami
 • Nawiązywanie i utrzymywanie korzystnych kontaktów z klientami

SKUTECZNA PREZENTACJA PRODUKTU

Zakres tematyczny

 • Budowanie zaufania odbiorców prezentacji
 • Rodzaje i funkcje prezentacji
 • Analiza potrzeb odbiorców prezentacji
 • Kluczowe kompetencje prezentującego (m.in.: sztuka autoprezentacji, panowania nad tremą, komunikacją, umiejętność budowania wiarygodności, wyeksponowania cech kluczowych produktu, zarządzanie przestrzenią)
 • Język korzyści
 • Efekty psychologiczne, m.in.: efekt pierwszeństwa, efekt świeżości
 • Krzywa wydajności umysłowej a czas trwania prezentacji
 • Dopasowanie formy przekazu do potrzeb odbiorców
 • Zarządzanie treścią prezentacji w czasie
 • Przygotowanie planu prezentacji
 • Techniki oratorskie uatrakcyjniające prezentację
 • Pułapki związane z językiem prezentacji
 • Przygotowanie przekonującej prezentacji multimedialnej
 • Sposoby radzenia sobie z „trudnym“ audytorium

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy na temat realizacji atrakcyjnej prezentacji produktu
 • Nabycie umiejętności dostosowania formy i treści przekazu do potrzeb odbiorców
 • Poznanie języka korzyści oraz innych technik komunikatywnych podwyższających wiarygodność oraz atrakcyjność prezentacji
 • Poznanie kluczowych zasad tworzenia doskonałej prezentacji multimedialnej
 • Poznanie metod radzenia sobie z tremą, stresem, negatywnymi emocjami

NEGOCJACJE HANDLOWE – KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

Zakres tematyczny

 • Typy relacji handlowych
 • Rodzaje strategii handlowych
 • Techniki i etapy negocjacji
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Budowanie korzystnej relacji handlowej
 • Gra negocjacyjna: „Win and Win“
 • Komunikacja i asertywność w negocjacjach
 • Rozpoznawanie gier i manipulacji partnera – techniki przerywania gier
 • Momenty krytyczne w negocjacjach
 • Ustalenia końcowe w negocjacjach
 • Budowanie długlofalowych relacji handlowych

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacyjnych
 • Poznanie skutecznych technik i metod negocjacyjnych
 • Zwiększenie pewności siebie
 • Poznanie technik obrony przed manipulacją partnera
 • Zdobycie umiejętności wywierania wpływu na partnera oraz proces negocjacyjny
 • Umiejętność radzenia sobie z „trudnym“ partnerem
 • Poznanie różnych stylów negocjacyjnych
 • Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego zakończenia negocjacji handlowych

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA KLIENTA

Zakres tematyczny

 • Różnica między manipulacją a wywieraniem wpływu
 • Ekspresywne i receptywne wywieranie wpływu
 • Reguły skutecznego przekonywania (m.in. język korzyści, rodzaje argumentacji, reguły psychologiczne)
 • Skuteczne techniki perswazji
 • Wywieranie wpływu a negocjacje rozwiązań
 • Sztuka zadawnia pytań prowokujących do myślenia
 • Komunikacja niewerbalna w wywieraniu wpływu
 • Najczęstsze rodzaje manipulacji i obrona przed nimi
 • Wywieranie wpływu na spotkaniu biznesowym

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Poznanie skutecznych i etycznych technik wywierania wpływu
 • Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów i reguł psychologicznych niezbędnych w skutecznym wywieraniu wpływu
 • Umiejętność doboru techniki do celu negocjacji
 • Rozpoznawanie i powstrzymywanie manipulacji
 • Sztuka budowania wypowiedzi zgodnymi z zasadami retoryki
 • Umiejętność zastosowania argumentacji logicznej
 • Świadome wykorzystanie komunikacji niewerbalnej w wyieraniu wpływu

PLANOWANIE I STRATEGIE MARKETINGOWE

Zakres tematyczny

 • Kluczowe kompetencje plannera strategicznego
 • Rodzaje strategii marketingowych
 • Wybór strategii marketingowej a wpływ na wizerunek i markę firmy
 • Analiza klienta – potrzeby, preferencje, motywacje, warunki utrzymania lojalności
 • Analiza rynkowa, m.in Ansoffa, Portera, BCG
 • Analiza konkurencji i jej strategii marketingowych
 • Analiza produktu
 • Narzędzia do diagnozy wniosków z analizy
 • Etapy projektowania strategii marketingowej
 • Kluczowe komponenty strategii marketingowej (m.in.: unique selling point, filozofia firmy, strategia kreatywna, pozycjonowanie, komunikacja)
 • Harmonogram strategii marketingowej
 • Wdrożenie strategii marketingowej: wewnętrzne i zewnętrzne
 • Elementy zarządzania zmianą

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Korzyści:

 • Rozwój myślenia strategicznego oraz kreatywnego
 • Nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy rynkowej, konkurencji, klienta, produktu
 • Poznanie zasad projektowania i wdrożenia strategii marketingowej

Zapisz się na szkolenia już teraz!
Zadzwoń: 600 589 618, lub napisz do nas.

FORMULARZ KONTAKTOWY