Przedstawiamy Państwu propozycję szkoleń dedykowanych dla biznesu, obejmujących obszar zarządzania zespołem, projektami i sobą. Zapraszamy na szkolenia otwarte dedykowane właścicielom firm, menedżerom, sprzedawcom i handlowcom.

Każde z oferowanych szkoleń realizujemy także w formie zamkniętej, dla grup zorganizowanych, na terenie całego kraju. Szkolenia zamknięte projektujemy tak, by odpowiadały na zdefiniowane potrzeby danego zespołu i firmy. Zapraszamy do współpracy. Rozwój to Prestige!

Tematy szkoleń

Kliknij w wybraną nazwę szkolenia i poznaj szczegóły:

Jak skutecznie budować zaangażowanie i motywować pracowników

Skuteczne motywowanie do pracy jest jedną z niezbędnych umiejętności dobrego menedżera. Tylko dobrze zmotywowani pracownicy są efektywni. Od motywacji każdego członka zespołu zależy efekt realizacji zadań i powodzenie firmy. Umiejętne postępowanie menedżera w tej dziedzinie może sprawić, że zespół będzie pracował szybciej i ze zdwojoną siłą. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą istoty motywacji do pracy, jej źródła oraz funkcje. Poznają techniki skutecznego motywowania pozafinansowego. Nauczą się rozpoznawać objawy spadku motywacji swojego zespołu oraz zdobędą umiejętność udzielania motywującej informacji zwrotnej.

Zakres tematyczny

 • Istota motywacji do pracy – rodzaje, źródła, zmiany i funkcja motywacji
 • Motywacja a potrzeby
 • Techniki skutecznego motywowania pozafinansowego – budowanie zaangażowania i wzmacnianie identyfikacji z firmą
 • Demotywatory i rozpoznawanie obniżonej motywacji u pracowników
 • Wywiad motywujący, rozmowa oceniająca – rola i zasady efektywnej komunikacji

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy na temat istoty i roli motywacji w pracy
 • Poznanie technik skutecznego motywowania oraz umiejętności ich zastosowania w praktyce
 • Zdobycie umiejętności motywowania wywodzących się z psychologii zarządzania
 • Poznanie zasad efektywnego delegowania zadań
 • Rozwój osobistych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w motywowaniu – udzielanie informacji zwrotnej, doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb pracowników
 • Nabycie umiejętności prowadzenia motywacyjnych rozmów z pracownikami (oceniających, informacji zwrotnych).

Coaching Menedżerski

Skuteczny menedżer nadzoruje i wspiera rozwój swojego zespołu. Jak skutecznie określać i rozwijać pożądane cechy pracowników? To zagadnienia, które są przedmiotem oferowanego szkolenia. Do udziału w szkoleniu zapraszamy menedżerów i kierowników zespołów, którzy chcieliby poznać metody rozwijania umiejętności zawodowych swoich podwładnych.

Zakres tematyczny

 • Istota procesu coachingu, rola coachingu w zarządzaniu
 • Model coachingu
 • Kompetencje coacha
 • Menadżer w roli coacha
 • Etapy procesu coachingu
 • Narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu
 • Sesja coachingowa – struktura, przykłady

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy na temat coachingu i jego zastosowania w zarządzaniu
 • Poznanie struktury i narzędzi wykorzystywanych w coachingu
 • Trening umiejętności coachingowych

SKUTECZNY MENEDŻER

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom, które kierują zespołami. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie cechy i kompetencje powinien posiadać dobry przywódca, kierownik. Kompetencje menedżera wpływają na pracę całego zespołu. Jakość współpracy zespołu decyduje o ostatecznym sukcesie firmy.

Zakres tematyczny

 • Jakim menedżerem jestem – autodiagnoza i style kierowania
 • Psychologiczne właściwości efektywnego kierownika
 • Najważniejsze kompetencje menadżera
 • Zarządzanie zespołem
 • Wywieranie wpływu na innych – strategie
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Planowanie pracy
 • Motywacja
 • Ocena pracy
 • Konflikty w pracy – łagodzenie sporów
 • Rozwój osobisty w zakresie wybranych kompetencji

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Trening umiejętności negocjacyjnych

Dobry biznes w znacznym stopniu opiera się o dobre porozumienie z partnerami. Narzędziem osiągania satysfakcjonujących nas warunków umów są negocjacje. Jak je prowadzić, żeby osiągnąć sukces? Zagadnienie negocjacji i techniki wykorzystywane podczas negocjacji są przedmiotem proponowanego szkolenia.

Zakres tematyczny

 • Istota i cele negocjacji
 • Radzenie sobie z konfliktem
 • Bariery w negocjacjach
 • Zasady uczciwych negocjacji
 • Asertywność w negocjacjach
 • Praktyczne komunikaty
 • Strategie wywierania wpływu na innych

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Poznanie reguł dobrej praktyki negocjacyjnej
 • Wypracowanie osobistej strategii
 • Nabycie umiejętności osiągania swoich celów poprzez negocjowanie ich z innymi

ZARZĄDZANIE STRESEM

Szkolenie jest dedykowane dla osób, które doświadczają ciągłego stresu i nie wiedzą, co zrobić, żeby się go pozbyć. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli ocenić własny poziom stresu. Poznają techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz sposoby na minimalizowanie oddziaływania stresorów.

Zakres tematyczny

 • Źródła stresu
 • Kontrola emocji
 • Autodiagnoza poziomu stresu
 • Sytuacje konfliktowe
 • Asertywność
 • Techniki relaksacyjne
 • Wypalenie zawodowe

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

AUTOPREZENTACJA, PRZEMÓWIENIA PUBLICZNE I EMISJA GŁOSU

Przemawianie na forum publicznym to prawdziwe wyzwanie. Zapraszamy na szkolenie, na którym omówimy najważniejsze kwestie związane z wystąpieniami. Jeśli paraliżuje Cię trema przed prezentacją wykładu, doświadczasz silnego napięcia wypowiadając się na forum publicznym – to szkolenie jest dla Ciebie.

Zakres tematyczny

 • Podstawowe zasady wystąpień publicznych
 • Elementy autoprezentacji
 • Organizacja prezentacji
 • Przemawianie
 • Sytuacje kryzysowe
 • Lęk zwany tremą – strategie radzenia sobie z tremą

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Trener wewnętrzny – najważniejsze kompetencje szkoleniowca

Szkolenie przygotowane z myślą o osobach, które chciałyby poznać pracę trenera nabywając podstawowe umiejętności pracy z grupą. Zapraszamy również te osoby, które już pracują z grupami i chciałyby usystematyzować i ugruntować swoją wiedzę. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat pracy z grupą.

Zakres tematyczny

 • Grupa – rodzaje, struktura, dynamika
 • Zarządzanie procesem grupowym
 • Komunikacja w grupie
 • Rola trenera
 • Wystąpienia publiczne
 • Planowanie szkoleń

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

TRENING KREATYWNOŚCI

Kreatywność jest umiejętnością, którą można rozwijać poprzez trening. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, którego celem jest ćwiczenie tej niezwykłej kompetencji. Czasem ta jedna „złota” myśl może być początkiem wielkiego sukcesu firmy. Wystarczy przypomnieć znane powiedzenie, że dobry pomysł, to więcej niż połowa sukcesu. Szkolenie jest skierowane do osób, które pragną wyjść poza schematy i rozwinąć swoje twórcze myślenie. Trening szczególnie polecamy osobom zarządzającym oraz zespołom pracowniczym, a także kierownikom kreatywnym, osobom odpowiedzialnym za reklamę, copywriterom. Celem szkolenia jest nauka nowego, twórczego i pozytywnego podejścia do codziennych wyzwań. Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poznanie technik wspomagających kreatywne myślenie, umiejętność otwartego wyrażania swoich pomysłów.

Zakres tematyczny

 • Istota kreatywności
 • Proces i techniki podejmowania decyzji
 • Metody pobudzania twórczego myślenia
 • Czynniki wpływające na kreatywność
 • Bariery
 • Trening kreatywności indywidualnej i grupowej

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Asertywność jest sztuką – sztuką życia z ludźmi, rozumienia swoich potrzeb i w zgodzie z nimi osiągania swoich celów. Żyjąc asertywnie okazuje się, że są inne drogi niż „po trupach do celu”, a cel nie musi dłużej „uświęcać środków”.Asertywne zarządzanie jest możliwe, a my zaprezentujemy Państwu, jak to zrobić. Jednak wiedza to nie wszystko – podczas tego szkolenia, każdy będzie miał możliwość doświadczenia i przećwiczenia proponowanych przez nas rozwiązań. Asertywność jest stosowana w wielu dziedzinach życia. Chcemy Państwu zaprezentować techniki asertywności dla menadżerów, liderów i kierowników.

Zakres tematyczny

 • Istota asertywności
 • Asertywność w zarządzaniu
 • Asertywne strategie komunikacji
 • Asertywna krytyka
 • Asertywne rozwiązywanie konfliktów

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Efektywne zarządzanie zespołem

Szkolenie pozwala uczestnikom poznać zasady funkcjonowania grupy, jej strukturę i dynamikę oraz rozwijać umiejętności zarządzania zespołem pracowniczym. Dedykowane jest dla kierowników, menedżerów i wszystkich, którzy chcieliby zdobyć lub rozwinąć kompetencje lidera.

Zakres tematyczny

 • Zespół jako grupa
 • Rodzaje grup
 • Rozpoznawanie struktury grupy
 • Role grupowe
 • Proces grupowy
 • Czynniki sprzyjające pracy grupowej
 • Czynniki zaburzające pracę grupy
 • Dostosowywanie interwencji w grupie do jej dynamiki

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Sprawna komunikacja jest podstawą efektywnego funkcjonowania firmy. Każde stanowisko pracy wymaga komunikowania się z ludźmi – współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami czy interesantami. Opanowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w dużym stopniu decyduje o sukcesie firmy, a pracownikom daje poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy i kontaktów społecznych.

Celem szkolenia jest poznanie procesów rządzących budowaniem systemów komunikacji wewnętrznej oraz mechanizmów poprawy efektywności przesyłania informacji w Twojej firmie. Udział w warsztatach umożliwia rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczestników, m. in. w zakresie aktywnego słuchania, konstruowania jasnych komunikatów, wypowiedzi asertywnych, rozumienia mowy ciała, umiejętności zadawania pytań i parafrazowania, identyfikowania barier w komunikacji oraz eliminowania błędów komunikacyjnych.

Zakres tematyczny

 • Diagnoza stylu komunikacji w Twojej organizacji
 • Precyzowanie wypowiedzi
 • Przekaz niewerbalny
 • Asertywne strategie komunikacji
 • Konstruktywna krytyka
 • Zarządzanie konfliktem
 • Narzędzia efektywnej komunikacji w miejscu pracy

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Jak panować nad gniewem

Gniew to uczucie, którego starasz się unikać. Kiedy zaczynasz się gniewać lub złościć, nigdy nie wiadomo, czym to się może skończyć – czasem wielką awanturą, a czasem milczeniem podkreślonym głośnym trzaśnięciem drzwiami. Większość ludzi nie lubi tracić panowania nad sobą, a złość często do tego prowadzi. Być może i Twoje relacje z najbliższymi oraz ze współpracownikami niejednokrotnie ucierpiały na skutek niekontrolowanego wybuchu złości. A przecież może być inaczej…

Podczas szkolenia pt. „Jak panować nad gniewem” będziesz mógł w bezpiecznych warunkach przyjrzeć się swojej złości z bliska – dowiesz się, w jaki sposób złość i gniew mogą być dla Ciebie użyteczne, co najczęściej kryje się pod maską złości, dlaczego przeżywasz te niepożądane emocje, a także poznasz i przećwiczysz metody panowania nad gniewem. Zainicjowany na szkoleniu trening kontroli złości stanie się początkiem nowej drogi – panowania nad własnym gniewem. Odtąd złość nie będzie już Ciebie kontrolować – dzięki poznanym technikom, to Ty zaczniesz kontrolować swój gniew. Udział w szkoleniu i poznanie technik samokontroli w sytuacjach wywołujących złość, wymiernie przyczyni się do poprawy Twoich relacji z podwładnymi i zwierzchnikami.

Zakres tematyczny

 • Uczucia gniewu i złości
 • Formy ekspresji
 • Maski złości
 • Autodiagnoza
 • Metody radzenia sobie ze złością i gniewem
 • Opracowanie osobistego planu treningu kontroli złości

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zakres tematyczny

 • Cechy i rodzaje projektu
 • Elementy zarządzania projektem
 • Formułowanie celu i przebiegu projektu
 • Plan projektu
 • Planowanie zasobów i kosztów
 • Organizacja czasowa
 • Optymalizacja projektu i analiza ryzyka
 • Faza realizacji projektu
 • Skuteczny controlling przebiegu projektu
 • Zakończenie i ewaluacja projektu

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Umiejętność przygotowania wysokiej jakości planu projektu
 • Umiejętność zaplanowania właściwego budżetu
 • Umiejętność zbudowania zespołu projektowego oraz rozplanowania ról i zadań
 • Znajomość metod zarządzania projektem, m.in. metoda łańcucha krytycznego
 • Zdobycie wiedzy na temat kluczowych elementów zarządzania projektem

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI PRACOWNICZYMI

Zakres tematyczny

 • Przyczyny konfliktów w pracy
 • Rozpoznawania przejawów konfliktów między pracownikami
 • Zakres odpowiedzialności kadry kierowniczej za relacje w zespole
 • Strategie rozwiązywania konfliktów w pracy
 • Umiejętności mediacyjne menedżera
 • Różnice między konfliktem a mobbingiem
 • Przeciwdziałanie konfliktom w pracy poprzez odpowiednią organizację pracy
 • Efektywna komunikacja w zespole

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Umiejętność rozpoznania źródła konfliktu
 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat przyczyn i psychologii konfliktów w środowisku pracy
 • Umiejętność wlaściwego doboru strategii do charakteru konfliktu
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych
 • Efektywne zarządzanie trudnymi sytuacjami w pracy
 • Poprawienie komunikacji w zespole
 • Wykształcenie umiejętności mediacyjnych

ZARZĄDZANIE CZASEM

Zakres tematyczny

 • Diagnoza rzeczywistych potrzeb
 • Formułowanie celów i zadań do realizacji
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i długoterminowych
 • Techniki ustalania ważności zadań
 • Reguła Pareto, reguła ABC
 • Metoda Eisenhowera – ważność i pilność zadań
 • Reguły planowania codziennych czynności
 • Zarządzanie swoją energią w trakcie dnia
 • „Złodzieje“ czasu i zgubne nawyki
 • Delegowanie zadań
 • Jak wygląda kalendarz człowieka sukcesu

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Korzyści:

 • Nabycie umiejętności prawidłowego określania i wyznaczania celów
 • Wyznaczania priorytetów
 • Umiejętność właściwego planowania zadań w pracy
 • Poznanie technik i narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
 • Radzienie sobie ze złodziejami czasu i złymi nawykami
 • Zwiększenie efektywności osobistej

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ZARZĄDZANIU

Zakres tematyczny

 • Komponenty inteligencji emocjonalnej
 • Inteligencja emocjonalna w pracy – po co ona pracownikowi, a po co menedźerowi.
 • Typy osobowości a zachowanie w pracy.
 • Empatia i komunikacja.
 • Regulowanie emocjami źródłem zwiększenia efektywności pracy
 • Inteligencja emocjonalna a ocena pracownicza.
 • Sposoby radzenia sobie z uczuciami: złości, gniewu, lęku, depresji, agresji, rozczarowania.
 • Zarażanie emocjami
 • Inteligencja emocjonalna a atmosfera w zespole.
 • Podejmowanie dycyzji a komponent emocjonalny.
 • Inteligentnie emocjonalne przywództwo

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Korzyści:

 • Nabycie umiejętności w zakresie identyfikacji, modelowania i kontroli emocji
 • Wzrost świadomości własnych uczuć
 • Lepsza komunikacja między pracownikami
 • Zarządzanie konfliktami pracowniczymi

Zapisz się na szkolenia już teraz!
Zadzwoń: 600 589 618, lub napisz do nas.

FORMULARZ KONTAKTOWY