FIT-MED

Zapraszamy na szkolenia z programu FIT-MED wszystkie osoby, które wspierają albo pragną wspierać ludzi w zmianie stylu życia.

FIT-MED to nowoczesny program szkoleniowy Centrum Rozwoju Prestige przeznaczony dla kadry medycznej, sportowej oraz wspierającej człowieka w zmianach stylu życia. Dzięki bogatej ofercie szkoleniowej uczestnicy mają szansę zdobyć fachową wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań sprzyjających szeroko pojętemu zdrowiu człowieka.

Podtrzymanie motywacji oraz utrwalenie zmian jest wyzwaniem, które stawia sobie każdy pacjent chcący poprawić stan swojego zdrowia oraz każdy klient próbujący zmierzyć się np. ze zbędnymi kilogramami. Nasze szkolenia pokazują jak efektywnie pomóc ludziom w tych zmianach. Połączenie nowoczesnych metod coachingowych oraz wiedzy na temat funkcjonowania człowieka daje nam praktyczne rozwiązania oraz narzędzia, które wspierają rozwój klienta.

Adresaci szkoleń FIT-MED:

 • Kadra medyczna.
 • Dyrektorzy i pracownicy sanatoriów.
 • Dyrektorzy i pracownicy fitness klubów.
 • Trenerzy personalni.
 • Dietetycy.
 • Psychologowie.
 • Trenerzy sportowi.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego.
 • Studenci medycyny, wychowania fizycznego, fizjoterapii, dietetyki, psychologii.
 • Osoby opiekujące się osobami chorymi.

Szkolenia FIT-MED

Kliknij w wybraną nazwę szkolenia i poznaj szczegóły:

Wellness coaching

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do psychologii fitnessu.
 • Pierwsza rozmowa z Klientem.
 • Wyznaczanie celów.
 • Kontrakt trenerski.
 • Planowanie pracy.
 • Monitorowanie postępów.
 • Celebracja sukcesów.
 • Narzędzia coachingowe w pracy z Klientem.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Jak motywować do systematycznego wysiłku?
 • Podtrzymywanie motywacji w sytuacjach kryzysowych.
 • Trudne sytuacje w pracy z Klientem.
 • Projektowanie pozytywnego doświadczenia Klientów.

Czas trwania: 2 dni

Korzyści:

 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientami.
 • Zdobycie wiedzy na temat psychologii fitnessu.
 • Zestaw narzędzi do pracy.
 • Nabycie praktycznych umiejętności coachingowych, m.in.: rozpoznawanie potencjału klienta.

Trener personalny - psychologia treningu

Zakres tematyczny:

 • Rodzaje motywacji (motywacja wewnętrzna/zewnętrzna, jawna/ukryta)
 • Narzędzia coachingowe w psychologii treningu.
 • Wyznaczanie celów.
 • Planowanie treningu z Klientem.
 • Zasoby Klienta.
 • Motywowanie do treningu.
 • Rodzaje oporu przed treningami i zmianami.
 • Techniki pokonywania momentów krytycznych.
 • Udzielanie informacji zwrotnych.
 • Jak zapewnić klientowi sukces?

Czas trwania: 2 dni

Korzyści:

 • Umiejętności coachingowe.
 • Zestaw narzędzi coachingowych.
 • Umiejętność dopasowania treningu do indywidualnych potrzeb Klienta.
 • Rozwój osobisty i zawodowy.

Terapia śmiechem

Czym jest terapia śmiechem?

Jest to forma wsparcia coraz powszechniej wykorzystywana na całym świecie, mająca na celu wywołać dobroczynny śmiech. Śmiechoterapia dedykowana jest nie tylko chorym i cierpiącym, ale coraz częściej stosowana jest w ramach wsparcia dla zespołów, szczególnie obciążonych stresem oraz w firmach i instytucjach w ramach integracji zespołu.

W programie:

 • Część treningowa (sesja właściwa)
 • Część szkoleniowa (historia terapii śmiechem, zastosowanie, sposoby rozwijania poczucia humoru, metody wprowadzania poczucia humoru do życia osobistego i środowiska pracy, poczucie humoru jako element kultury organizacji)

Czas trwania: 1 dzień

Korzyści:

 • Redukcja stresu
 • Wzmocnienie systemu immunologicznego
 • Pozytywny wpływ na układ krwionośny i oddechowy
 • Pomoc w walce z depresją, lękami, i psychosomatycznymi dolegliwościami
 • Poprawa relacji interpersonalnych
 • Zwiększenie pewności siebie
 • Integracja zespołu

Psychologia pozytywna a zmiany stylu życia

Zakres tematyczny:

 • Rozwój psychologii pozytywnej a jakość życia.
 • Biologiczne aspekty psychologii pozytywnej.
 • Elementy psychologii pozytywnej.
 • Zasoby człowieka.
 • Teoria Seligmana.
 • Zmiana negatywnych przekonań.
 • Wypracowanie nowych nawyków.
 • Metody i techniki na wzrost poczucia spełnienia.
 • Terapia śmiechem.

Czas trwania: 2 dni

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy na temat psychologii pozytywnej.
 • Praktyczne umiejętności wykorzystania elementów psychologii pozytywnej w pracy z pacjentem/klientem.
 • Rozwój osobisty i zawodowy.
 • Redukcja stresu.

Jak rozmawiać z „trudnym” klientem / pacjentem.

Zakres tematyczny:

 • Komunikacja z pacjentem.
 • Komunikacja z rodziną pacjenta.
 • Postawa asertywna w kontakcie z pacjentem i rodziną.
 • Komunikacja w zespole.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Efektywna współpraca z pacjentem

Czas trwania: 2 dni

Korzyści:

 • Poprawa jakości relacji z pacjentami i rodziną pacjenta.
 • Redukcja stresu w pracy.
 • Większa efektywność pracy zespołowej.
 • Umiejętności przekazywania trudnych informacji.
 • Umiejętności motywowania pacjenta do aktywności prozdrowotnych.

Psychologiczne aspekty w rehabilitacji kardiologicznej

Zakres tematyczny:

 • Edukacja prozdrowotna po zawale.
 • Radzenie sobie z lękiem i depresją.
 • Radzenie sobie z stresem.
 • Zmiana nawyków (rehabilitacja kardiologiczna).
 • Techniki i narzędzia wprowadzania i utrzymania zmian.
 • Elementy psychologii pozytywnej.

Czas trwania: 1 dzień

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej psychologicznych problemów pacjenta po zawale serca.
 • Umiejętność pomocy pacjentowi po zawale serca.
 • Narzędzia do pracy z pacjentem (m.in. arkusze do wypracowania nowych nawyków).

Jak stworzyć pozytywną instytucję?

Zakres tematyczny:

 • Znaczenie psychologii pozytywnej we współczesnym świecie.
 • Pozytywne instytucje na świecie.
 • Kultura organizacji a psychologia pozytywna.
 • Wdrażanie „elementów pozytywnych” do instytucji medycznych.

Czas trwania: 1 dzień

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy na temat psychologii pozytywnej.
 • Umiejętność wykorzystania elementów psychologii pozytywnej w miejscu pracy.
 • Wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących miejsca pracy uczestników szkolenia.

Psychologiczne wyzwanie w kontakcie z pacjentem onkologicznym

Zakres tematyczny:

 • Etapy choroby onkologicznej a chęć do współpracy.
 • Komunikacja z pacjentem onkologicznym.
 • Elementy psychologii pozytywnej.

Czas trwania: 1 dzień

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej psychologicznych problemów pacjenta onkologicznego.
 • Umiejętność pomocy pacjentowi onkologicznemu oraz jego rodzinie.

Wizualizacja w fizjoterapii

Zakres tematyczny:

 • Typy psychologiczne klientów.
 • Cele fizjoterapii.
 • Wizualizacja jako metoda wspierająca fizjoterapię.
 • Wizualizacja: receptywna, programowa, kierowana.
 • Wizualizacja „tu i teraz”.
 • Wizualizacje tematyczne.
 • Dopasowanie wizualizacji do rodzaju zabiegów.
 • Dopasowanie wizualizacji do potrzeb klienta/pacjenta.

Czas trwania: 1 dzień

Korzyści:

 • Pogłębienie wiedzy na temat potrzeb klienta.
 • Umiejętność dopasowania wizualizacji do rodzaju zabiegu oraz potrzeb klienta.
 • Umiejętność prowadzenia wizualizacji.
 • Gotowe scenariusze wizualizacji tematycznych.
 • Rozwój zawodowy.

Zapisz się na szkolenia FIT-MED już teraz!
Zadzwoń: 600 589 618, lub napisz do nas.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Inwestycja

 • 380,00 zł / osobę / szk. 1-dniowe
 • 760,00 zł / osobę / szk. 2-dniowe

Podane kwoty są kwotami brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Udział w intensywnym szkoleniu: 2 dni x 8 godzin, łącznie 16 godzin lub 1 dzień x 8 godzin, łącznie 8 godzin.
 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej i elektronicznej.
 • Serwis kawowy i lunch w każdym dniu szkolenia.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Rabaty:

 • 50,00 zł dla uczestników innych szkoleń Centrum Rozwoju Prestige.
 • 50,00 zł dla studentów.
 • 50 zł za zgłoszenie na min. 30 dni przed terminem szkolenia.
 • 50,00 zł za zgłoszenie dodatkowej osoby.

Informacje organizacyjne

 • Każde szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej (minimum teorii, maksimum praktyki).
 • Ze względu na formę szkolenia, maksymalna liczba uczestników to 20 osób.
 • Metody wykorzystywane podczas szkolenia: mini-wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia w parach i podgrupach, ćwiczenia indywidualne, studia przypadków, scenki rodzajowe.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-17.00 w Gdańsku, Warszawie i w Poznaniu.
 • W każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.
 • Każde szkolenie z oferty możemy przeprowadzić w formie zamkniętej dla grup zorganizowanych (wycena indywidualna).
 • W celu zgłoszenia się na szkolenie skontaktuj się z nami: zadzwoń (tel. 668 443 079), napisz (e-mail: biuro@CentrumRozwojuPrestige.pl) lub prześlij do nas e-mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Do pobrania

Dokumenty

 • Formularz zgłoszenia na szkolenie /plik PDF/ POBIERZ
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie /plik DOC (Word)/ POBIERZ
 • Informator FIT-MED POBIERZ

Zapraszamy na nasze szkolenia. Rozwój to Prestige!